Integritetspolicy

Detta integritetsmeddelande tillhandahålls av Chiesi Pharma AB (”Chiesi”), i enlighet med bestämmelserna i EU-förordningen 679/2016 (nedan kallad ”GDPR”), till besökare av webbplatsen; www.rethinkfabry.se.

Inga personuppgifter kommer att behandlas i samband med din användning av webbplatsen.

Datorsystem och programvara som används för att upprätthålla webbplatsen behandlar dock vissa personuppgifter. Denna behandling är dock nödvändig för att webbplatsen ska kunna fungera.

Personuppgifter samlas däremot inte in för att identifiera besökare, men kan på grund av dess operativa karaktär genom vidare bearbetning och associationer av data som innehas av tredje part leda till att besökare identifieras.

Nämnda behandling inkluderar IP-adress och domännamn, URI-adress (uniform resource identifier), tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottagits som svar, den numeriska koden med svarets status från servern (lyckades, misslyckades etc.) samt andra parametrar kopplade till operativsystemet och besökarens IT-miljö.

Sådana uppgifter används endast i syfte att ta fram statistik om webbplatsens användning, för att se till att den fungerar som den ska och kommer att lagras under en minimiperiod som krävs enligt gällande lagstiftning.

Dessa uppgifter kan användas för att utreda eventuella databrott gentemot webbplatsen.

Den frivilliga handlingen att skicka e-post till adresser som anges på webbplatsen innebär att avsändarens adress avslöjas, vilket är nödvändigt för att svara på e-post, såväl som andra personuppgifter som ingår däri. Behandling av känsliga och juridiska uppgifter utesluts och kommer, om användaren tillhandahåller sådana, att raderas.

Chiesi har utsett ett dataskyddsombud i enlighet med artikel 37 i GDPR som kan kontaktas på e-postadressen iinfonordic@chiesi.com.