För dig som vill lära dig mer om Fabrys sjukdom

Fabrys sjukdom är en ovanlig sjukdom där man helt saknar eller har för lite av ett enzym som bryter ner ämnen i cellerna. Utan det här enzymet förstörs cellerna vilket leder till skador på organ som njurar, hjärta, ögon och nerver.

 

Klicka nedan för att få rätt information